Inleiding
Het woord ‘Ímpreuná’ (spreek uit: impreoene) betekent in het Roemeens ‘samen’. Voor ons is het erg belangrijk dat we alles samen doen. Samen gaan we naar Roemenië, en samen zetten we ons in voor de jongeren in Boekarest. Maar bovenal is het belangrijk dat we alles wat we ondernemen samen doen met God. Het gebed is onmisbaar binnen de werkgroep. Zonder Gods hulp en leiding zijn al onze plannen ijdel. Alleen samen met Hem kunnen wij het werk in Zijn Koninkrijk voortzetten.

Bestuur
Het bestuur van Werkgroep Ímpreuná bestaat uit Arjan en Janine de Knikker, Karin van der Weiden, Hannah Oskam en Corné Verboom. De werkgroep is een onderdeel van de Roemenië Commissie die hulp geeft vanuit de Nederlands Hervormde gemeente in Bodegraven.
In samenwerking met stichting Hulp Oost Europa hebben wij een adoptieproject opgestart om ervoor te zorgen dat de begeleiders van het jongerenproject “Din Romania” meer zekerheid zullen krijgen wat betreft de financiële toekomst. Door het organiseren van een jaarlijkse werkvakantie willen wij jongeren vanaf 17 jaar in contact brengen met de Roemeense jongeren. Na een zeer geslaagde eerdere werkvakanties heeft werkgroep Ímpreuná de ambitie gekregen om ieder jaar een werkvakantie te organiseren.

Doel
Als werkgroep Ímpreuná willen wij ervoor zorgen dat het jongerenproject meer zekerheid krijgt voor de financiële toekomst. Dit willen wij graag samen doen met zoveel mogelijk jongeren en ouderen, maar bovenal samen met God. Om dit doel te bereiken zijn we een adoptieproject gestart waarbij we de donateurs zoveel mogelijk willen betrekken bij het leven van de jongeren en begeleiders in het kindertehuis.
Door het organiseren van werkvakanties willen wij vooral ook jongeren bewust laten worden van de situatie op dit moment in een stad als Boekarest. Het is goed dat jongeren beseffen dat ook zij iets kunnen betekenen voor een ander!